PHP tutorials in Tamil

PHP tutorials in Tamil

php tutorials in tamil

 

What is PHP?


PHP (Hypertext Preprocessor) என்பது ஒரு பிரபலமான server-side scripting மொழியாகும். இதை பயன்படுத்தி நாம் எளிதில் creating dynamic and interactive இணையப் பக்கங்களை உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. PHP ஸ்கிரிப்ட்கள் சர்வரில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக வரும் HTML output client's browser-க்கு  அனுப்பப்படுகிறது, இது இணையதளங்களில் (dynamic content and interactive website) வலைத்தளங்களில் மாறும் உள்ளடக்க அம்சங்களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. PHP ஆனது 1994 இல் Rasmus Lerdorf என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இது தற்போது PHP மேம்பாட்டுக் குழுவால் பராமரிக்கப்படுகிறது.


How PHP Works:

how php works in tamilPHP is a server-side language Details:


Server-Side Scripting: PHP ஆனது web server மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது HTML ஆனது client's browser அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு server செயலாக்கம் நடைபெறுகிறது. தரவுத்தளங்களை அணுகவும், படிவங்களை செயலாக்கவும் மற்றும் பல்வேறு பணிகளைச் செய்யக்கூடிய வலைப்பக்கங்களை உருவாக்க developers PHP-யை பயன்படுத்துகின்றன.


Open Source: PHP என்பது ஒரு Open-source language, அதாவது அதன் source code எவரும் பார்க்க, மாற்ற மற்றும் விநியோகிக்க இலவசமாகக் கிடைக்கும். இது அதன் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் மற்றும் பல்வேறு நூலகங்கள் (libraries), கட்டமைப்புகள் (frameworks) மற்றும் கருவிகளை (tools) உருவாக்கும் developers பெரிய மற்றும் செயலில் உள்ள community-கு வழிவகுத்தது.


Embedding in HTML: PHP குறியீடானது பொதுவாக HTML க்குள் சிறப்புப் பிரிப்புகளை (<?php மற்றும் ?>) பயன்படுத்தி உட்பொதிக்கப்படுகிறது. இது PHP குறியீட்டை HTML Markup உடன்  தடையின்றி அனுமதிக்கிறது, இது மாறும் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குவதை எளிதாக்குகிறது.


Extensive Documentation: PHP அதிகாரப்பூர்வ PHP இணையதளத்தில் (php.net) பரந்த அளவிலான Functions, classes, and examples உட்பட விரிவான ஆவணங்களைக் கொண்டுள்ளது.


Cross-Platform Compatibility: PHP பல்வேறு இயக்க Operating systems (Windows, macOS, Linux) இணக்கமானது மற்றும் பல்வேறு இணைய சேவையகங்களில் (Apache, Nginx, Microsoft IIS) இயங்கக்கூடியது. இதன் மூலம் client browser மற்றும் PHP இடையே ஒரு பாலத்தை அமைக்கலம்.


Database Integration: PHP ஆனது MySQL, PostgreSQL, Oracle மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு தரவுத்தளங்களுடன் எளிதாக இணைக்க முடியும், இது தரவுத்தளத்தால் இயக்கப்படும் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான சக்திவாய்ந்த கருவியாக அமைகிறது.


Frameworks and CMS: பல பிரபலமான PHP கட்டமைப்புகள் (எ.கா., Laravel, Symfony, CodeIgniter) மற்றும் உள்ளடக்க மேலாண்மை அமைப்புகள் (எ.கா., WordPress, Joomla, Drupal) விரைவான வளர்ச்சியை எளிதாக்கும் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் அளவிடக்கூடிய குறியீட்டைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.


Security: PHP ஒரு versatile (பல துறைகளிலும் திறமையுடைய) மொழியாக இருந்தாலும், SQL இன்ஜெக்ஷன், க்ராஸ்-சைட் ஸ்கிரிப்டிங் (XSS) மற்றும் பிற பாதிப்புகளைத் தடுக்க பாதுகாப்பு சிறந்த நடைமுறைகளை டெவலப்பர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.


Usage:  PHP பொதுவாக வலைத்தளங்கள் ,web applications, e-commerce platforms, blogs, content management systems, and various other online tools developers-றால்  உருவாக்க உதவுகிறது.List of Tutorials in Tamil:
PHP Hello World
புதியது பழையவை